یزیدهای کشورهای ی! نویسنده:محمدکدخ (عرفان) yazid islamic countries! author: mohammad khodkhodaie

درخواست حذف این مطلب

یزید خلیفه سابق دمشق نیز، به خود حق میداد

که برای حفظ کیان قدرت خویش و آنچه که ی

جهان میدانست ، حسین و یارانش را که

تهدیدی برای تاج و تخت خویش میدید ، نابود کند!

ادامه مطلب