پا روی غرورم میگذارم!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخ (عرفان)

درخواست حذف این مطلب

برای به چنگ آوردن و نگاهداشتنت

پا روی غرورم میگذارم

اما برای حفظ غرورم

هرگز، پا روی عشق تو نخواهم گذاشتmohammad-erfan.mihanblog.com

sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض